Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Niepublicznej Szkoły Podstawowej jest jedną z organizacji, która ma wpływ na życie szkoły, starając się przy tym aby forma działania była urozmaicona i atrakcyjna. Ponieważ uczniowie mają trudności w organizowaniu i wykonywaniu różnych zadań, samorząd dąży do tego, aby umożliwić im uczestniczenie w różnorodnych sytuacjach wychowawczych, tym samym inspirując ich do działania.

Do kompetencji (czyli uprawnień) samorządu uczniowskiego należy przedstawianie radzie szkoły, radzie pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów. W gestii samorządu pozostaje współorganizowanie życia kulturalnego szkoły i redagowanie szkolnej gazetki. Formy działania samorządu mogą być bardzo różne - zaczynając od organizowania dyskotek, szkolnego kółka teatralnego czy wycieczek, a kończąc na samopomocy i innych akcjach na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia. Ważną dziedziną działalności samorządu są prawa ucznia. Samorząd może zarówno proponować rozwiązania, obejmujące całą szkołę, jak i bronić praw pojedynczych uczniów.

W skład Samorządu Uczniowskiego Niepublicznej Szkoły Podstawowej wchodzą:

- Przewodnicząca:  Amelia Gawryś (IV a)
- Zastępca: Maciej Komaniecki (V b)
- Członkowie SU: Oliwier Harla (IV a) , Oliwier Wydro (V b)