Zajęcia pozalekcyjne

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 :

JĘZYK HISZPAŃSKI  :
45 zł/miesiąc (raz w tygodniu - 45 minut)

NAUKA GRY na gitarze 
45 zł/miesiąc (raz w tygodniu - 45 minut)

ZAJĘCIA Bricks4Kids (tylko dla klas I-III) 
90 zł/miesiąc (raz w tygodniu - 60 minut)

ŚWIETLICA ANGLOJĘZYCZNA, ŚWIETLICA KREATYWNA
65 zł/ miesiąc (raz w tygodniu - 90 minut) 

KARATE
45 zł/miesiąc (raz w tygodniu - 60 minut) plus jednorazowa składka roczna na Polską Unię Shorin-RYU Kobudo - 35 zł

PROGRAMOWANIE 
45 zł/miesiąc (raz w tygodniu - 45 minut)

GRY ZESPOŁOWE Z PIŁKĄ
100 zł/miesiąc (2 razy w tygodniu - po 60 minut)
50 zł/miesiąc (raz w tygodniu - 60 minut)

TANIEC Z AKROBATYKĄ
50 zł/miesiąc (raz w tygodniu - 60 minut)

JOGA DLA DZIECI
100 zł/miesiąc (raz w tygodniu - 60 min)

JAK SIĘ UCZYĆ ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ
35 zł/miesiąc (raz w tygodniu - 45 min)

EDUKACJA FINANSOWA 20-45 minut
100 zł/miesiąc (budżet ucznia) - (raz w tygodniu - 20-45 minut)

BASEN (do ustalenia)

Wszystkie opłaty są naliczane z góry za cały miesiąc, bez względu na ilość obecności ucznia na zajęciach.
Ewentualna rezygnacja z zajęć wymaga 30- dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego  i wymaga formy pisemnej.