Opłaty

Przy zapisie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu obowiązuje wpisowe w wysokości 300 zł. Jest ono bezzwrotne, nawet w przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do szkoły.  

Rodziców uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole od roku szkolnego 2018/2019 obowiązuje opłata stała (czesne) w wysokości 170 zł miesięcznie.Zawiera ona:

 • zajęcia objęte planem lekcji w tym codziennie język angielski,
 • pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów z odpowiednią opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem),
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz uzdalniające,
 • pobyt na świetlicy ogólnodostępnej. 

Opłata za obiady wynosi 180 zł miesięcznie.

Dodatkowo płatne są zajęcia pozalekcyjne.

 • joga z relaksacją - 50 zł / miesiąc
 • programowanie ozobotami - 50 zł / miesiąc
 • programowanie mbotami - 50 zł / miesiąc
 • warsztaty inteligencji emocjonalnej - 50 zł / miesiąc
 • jak się uczyć, żeby się nauczyć - 50 zł / miesiąc
 • kółko szachowe - 50 zł / miesiąc
 • warsztaty szycia - 60 zł / miesiąc
 • nauka gry na gitarze - 50 zł / miesiąc
 • kółko fotograficzne - 60 zł / miesiąc
 • basen