Zapisy

Warunkiem zapisania dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu jest:

-  dostarczenie do sekretariatu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu (ul. Jagiellończyka 13/22, wejście główne budynku Skarabeusz, I piętro) wypełnionego Wniosku do Dyrektora Szkoły oraz       Karty Informacyjnej Dziecka
-  opłacenie wpisowego w wysokości 300 zł,
-  podpisanie Umowy między Rodzicem oraz Szkołą Niepubliczną,
-  dostarczenie Informacji o gotowości szkolnej dziecka z przedszkola (w przypadku klasy I)
-  dostarczenie dokumentów oraz Informacji o przekazaniu ucznia z poprzedniej szkoły (w przypadku klas starszych) 

Przyjęcia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu prowadzone są na zasadzie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania przewidzianej limitem ilości miejsc. W przypadku braku miejsc będą tworzone listy dzieci oczekujących na przyjęcie do Szkoły.

Listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas oraz listy rezerwowe będą dostępne w sekretariacie Szkoły.