Szkoła ucząca się

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELCU W PROGRAMIE CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ SZKOŁY

Od 2016 roku Nasza Szkoła bierze udział w programie SUS. Wszyscy nauczyciele pod okiem opiekuna- mentora, pani Mirosławy Rokickiej, wprowadzają elementy oceniania kształtującego do swojej pracy. Wszyscy codziennie przygotowują cele i NaCoBeZU (kryteria sukcesu), które muszą być zrozumiałe i możliwe do osiągnięcia przez każdego ucznia. Dzięki temu uczeń wie po co się uczy i w jaki sposób będzie mógł tą wiedzę wykorzystać w życiu codziennym. Kolejnym elementem stosowanym w Naszej Szkole jest IZ (informacja zwrotna), która powinna zawierać tzw. dwie gwiazdki i jedno życzenie. Uczeń, który otrzymuje informację zwrotną, wie co zrobił dobrze, co powinien poprawić
i jak. Dobra informacja zwrotna powinna motywować ucznia do dalszej pracy oraz dawać wskazówki do dalszej pracy. Ważna jest również współpraca z rodzicami. W tym celu w Naszej Szkole prowadzimy warsztaty z elementami oceniania kształtującego.


Nowe metody nauczania budzą wśród rodziców wiele kontrowersji, ale efekty nauczania rozwiewają wszelkie wątpliwości. Uczniom nie brakuje motywacji do nauki, chętnie podejmują również dodatkowe aktywności. Zadania domowe w naszej szkole nie są obowiązkowe, ale uczniowie prawie w stu procentach je wykonują.  
Jako dyrektor ds. pedagogicznych mogę powiedzieć, że dzięki stosowaniu elementów oceniania kształtującego zauważyłam wzrost motywacji do nauki wśród uczniów Naszej Szkoły. Analizując wyniki testów i sprawdzianów sprawdzających mogę śmiało powiedzieć, że są o wiele lepsze niż wcześniej. Ocenianie kształtujące optymalnie wspiera proces uczenia się uczniów, a to jest najważniejsze. Jako praktykujący nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej mogę śmiało powiedzieć, że ocenianie kształtujące poprawiło jakość mojej pracy. Codzienne przygotowywanie celów i NaCoBeZU do lekcji sprawiają, że moja praca od początku do końca jest dobrze zaplanowana.
Przy wsparciu narzędzi O.K. takich jak : patyczki, timer czy metodniki, nie ma mowy o chaosie na lekcji. Moi uczniowie nauczyli się dokonywać oceny koleżeńskiej oraz samooceny, co początkowo było dla nich bardzo trudne. Sami uczniowie uwielbiają ocenianie kształtujące, a zwłaszcza O.K. zeszyty i tworzenie „mapy myśli” zamiast tradycyjnej notatki.
Z perspektywy czasu uważam, że wzięcie udziału w Programie Szkoły Uczącej się było najlepszą decyzją jaką mogliśmy wspólnie podjąć w Naszej Szkole.

mgr Angelika Pietras