Rada Pedagogiczna

Kadra nauczycielska

Nasza kadra to wyłącznie osoby nieprzeciętne. To nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim pasjonaci. Oni nigdy nie są znudzeni ani zniechęceni.
Nie boją się podejmować ryzyka, stosować innowacyjnych metod, odrzucają aktywność rutynową, szablonową, konwencjonalną. A uczeń i jego indywidualne potrzeby są zawsze w centrum ich uwagi.
Ciągle motywujemy nasz personel do wszechstronnego rozwoju. Nasi nauczyciele dokształcają się, rozwijają swoje pasje i zainteresowania. A my bardzo chętnie ich w tym wspieramy. I bardzo chętnie korzystamy z ich doświadczeń, wiedzy i dodatkowych umiejętności doskonale zdając sobie sprawę z roli jaką odgrywają w życiu naszych podopiecznych.

mgr Agnieszka Jastrzębska
Organ Prowadzący i Dyrektor Zarządzający Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu

"Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS o specjalności psychologia kliniczna dziecka oraz ekonomii na mieleckiej WSGiZ. Na co dzień kieruję bieżącą działalnością szkoły oraz prowadzę zajęcia z uczniami jako psycholog. Za swój cel stawiam sobie nieustający rozwój placówki, tak by była ona zarówno przyjazna, jak i wymagająca. Na pierwszym miejscu stawiam dobro dziecka i jego indywidualne potrzeby. Wraz z moimi nauczycielami szkolę się, rozwijam, uczestniczę w konferencjach i ciągle poszukuję rozwiązań, które mogą udoskonalić pracę szkoły."

mgr Angelika Pietras
Dyrektor Szkoły ds.pedagogicznych, wychowawca klasy III B 

"Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz studiów magisterskich na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Edukacja i Wspomaganie Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera (ASD).Systematycznie wzbogacam swój warsztat pracy. Biorę udział w licznych szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli i dyrektorów. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie przywództwa edukacyjnego na studiach podyplomowych Akademia Liderów Oświaty, które są ściśle związane z Ocenianiem Kształtującym. Moim celem jest propagowanie Oceniania Kształtującego w szkole oraz wspieranie nauczycieli w programie Całościowy Rozwój Szkoły CRS 2- poziom zaawansowany. Praca w szkole jest moją pasją. Zależy mi na wysokim poziomie nauczania oraz holistycznym rozwoju uczniów. Jako dyrektor ds. pedagogicznych kontroluję, nadzoruję oraz wspieram pracę nauczycieli.  "

mgr Martyna Radłowska
Wicedyrektor  

"Z wykształcenia jestem magistrem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i gimnastyki korekcyjnej. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. Kocham to co robię i przede wszystkim robię to co kocham, a swoim uśmiechem i zainteresowaniami próbuję zarazić każdego ze swoich podopiecznych. Prywatnie jestem pełnoetatową mamą Igi, Franciszka i Fabiana."

mgr Magdalena Kukułka
wychowawca klasy I A   

"Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). Brałam udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach co przyczyniło się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy oraz podniosło moje umiejętności dydaktyczno – wychowawcze. Umożliwiam swoim wychowankom właściwy rozwój osobowy, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, komunikowania się i rozwiązywania problemów poprzez właściwy dobór metod, form i środków dydaktycznych,co świadczy o dobrze przygotowanym warsztacie pracy i znajomości potrzeb dzieci."

Natalia Birunt
wychowawca klasy I B   

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego o kierunku filologia polska specjalizacji nauczycielskiej z dodatkową specjalnością wiedza o kulturze. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Aktualnie jestem w trakcie nauki na kierunku rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem. Swoją pracę wykonuję rzetelnie, z dużym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy, a na pierwszym miejscu stawiam potrzeby moich wychowanków. "

Małgorzata Skrzypczak
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie I B  

Magdalena Poter
wychowawca klasy II A   

mgr Ewa Janczykowska
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie II A,terapeuta zajęciowy, koordynator do spraw dzieci niepełnosprawnych   

"Jestem terapeutą zajęciowym, ukończyłam studia licencjackie na kierunku socjologia w specjalności socjologia problemów społecznych, studia magisterskie na kierunku socjologia oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. W związku z tym, że moje życie zawodowe od wielu lat jest związane z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności z osobami ze spektrum autyzmu swoją wiedzę doskonaliłam także na studiach podyplomowych w zakresie edukacji i wspomagania dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Staram się wciąż rozwijać swoje kompetencje, obecnie kontynuuję edukację na studiach podyplomowych, które umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Biorę udział w licznych szkoleniach i warsztatach, konferencjach, nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych, które systematyzują dotychczas zdobytą wiedzę i wzbogacają warsztat pracy. Praca z dziećmi to moja wielka pasja, największą radość w niej sprawia mi obserwowanie jak dzieci zmieniają się, odnoszą sukcesy, czynią postępy, a w sytuacji kiedy napotykają na trudności wiedzą, że mogą liczyć na moją pomoc. "

Gabriela Sekuła
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne   

mgr Bernadeta Spyra
wychowawca klasy III A   

"Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie, gdzie ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika z wychowaniem obronnym. Ponadto ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika z resocjalizacją. Ponieważ człowiek uczy się przez całe życie, na bieżąco pogłębiałam swoją wiedzę na różnych studiach podyplomowych: oligofrenopedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, organizacja i zarządzanie oświatą. Jestem również terapeutą zajęciowym. Uczestniczenie w kursach szkoleniach i warsztatach to niezbędne zaplecze każdego dobrego nauczyciela – staram się uzupełniać swoją wiedzę i swój warsztat pracy biorąc w nich udział na bieżąco. Praca z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub praca w służbach mundurowych była moim marzeniem od zawsze. Wybrałam pracę z dziećmi – to ich chcę przeprowadzić przez kawałek ich życia aby stały się wartościowymi, dobrymi i mądrymi ludźmi."

mgr Aneta Szpara
wychowawca klasy IV A, nauczyciel matematyki, fizyki, chemii 

"Jestem nauczycielem nauk ścisłych - fizyki, chemii i matematyki. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii Górniczo - Hutniczej. Dokształcam się w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z programowaniem. Uczestniczę w programie CRS2 oraz różnego rodzaju szkoleniach, które ubogacają mój warsztat pracy. Z zamiłowania projektuję wnętrza. Moją pasją jest uczenie nauk ścisłych i zasad logicznego myślenia od najmłodszych lat."

Sylwia Oleksiak
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie IV A  

mgr Patrycja Mazur
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie IV A,terapeuta

"Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie gdzie uzyskałam tytuł magistra na kierunku Filologia polska. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Kwalifikacje do pracy w szkole uzyskałam dzięki ukończonemu Kursowi pedagogicznemu. Obecnie jestem w trakcie uzyskiwania uprawnień terapeuty behawioralnego w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego."

Marlena Marek
wychowawca klasy IV B, nauczyciel wychowania fizycznego   

Marcelina Bajor
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie IV B   

lic. Rafał Głowacz
wychowawca klasy V A, nauczyciel matematyki   

"Jestem absolwentem Wyższej  Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku matematyka oraz ekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień. Jestem nauczycielem mianowanym z kilkunastoletnim stażem pracy. Uczenie matematyki, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów daje mi wiele satysfakcji. Staram się, aby moi uczniowie czerpali jak najwięcej radości z przyswajania tej nie zawsze łatwej, ale bardzo potrzebnej w życiu wiedzy."

mgr Marlena Piekarska
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie V A, nauczyciel przyrody i biologii 

"Jestem nauczycielką przyrody i biologii. Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W naszej szkole uczę przyrody. Przekazywanie wiedzy od zawsze było moją pasją dlatego czerpię satysfakcję z pracy z dziećmi, dzięki czemu mam motywację aby pogłębiać moją wiedzę poprzez udział w różnych kursach i warsztatach. Chcę aby lekcje przyrody były dla uczniów ciekawe ale oprócz nich, chcę dać moim uczniom wsparcie, radość oraz zrozumienie."

mgr Katarzyna Białas
 wychowawca klasy V B

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Studia I stopnia ukończyłam z zakresu surdopedagogiki z językiem polskim. Tytuł magistra posiadam z zakresu oligofrenopedagogiki, jak również pedagogiki wczesnoszkolnej. Poszerzyłam swoje kwalifikacje m.in. o kurs I i II stopnia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Biblioterapii, I i II st. języka migowego i wiele innych. W dalszym ciągu biorę udział w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach. W wolnej chwili chętnie organizuję zajęcia plastyczne. Każdego dnia staram się, dać dzieciom to, co mam najlepszego: uśmiech, wsparcie i dobre słowo."

lic. Tomasz Kołodziejczyk
nauczyciel muzyki  

"Jestem Absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego w Instytucie Muzyki. Uczę muzyki i rytmiki w Niepublicznej Szkole Podstawowej i w Niepublicznym Przedszkolu Szczęśliwe Dziecko. Prowadzę dodatkowe zajęcia z gry na gitarze. Jestem również nauczycielem w Szkole Muzycznej Yamaha w Mielcu. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję ponieważ dzieci uwielbiają grać na instrumentach i śpiewać."

mgr Jarosław Tkacz
wychowawca klasy VI A

"Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Obecnie dokształcam się z przygotowania pedagogicznego i terapii zajęciowej. Jestem w trakcie kursu III stopniowego z terapii behawioralnej."

mgr Aneta Skwirut-Żołądź
wychowawca klasy VII A, nauczyciel języka polskiego

"Z wykształcenia jestem magistrem filologii polskiej. Ukończyłam studia wyższe, studia podyplomowe, jednak wciąż się uczę, biorąc udział w szkoleniach i kursach. Od dwóch lat jestem w naszej szkole nauczycielem języka polskiego oraz wychowawcą najstarszej klasy."

mgr Joanna Głodzik
nauczyciel języka polskiego  

"Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim (filologia polska ze specjalnościami: nauczycielską i wiedzą o kulturze ). Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej oraz kurs bazowy z terapii behawioralnej. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę oraz kompetencje na różnych kursach i szkoleniach. W naszej szkole uczę języka polskiego w klasach czwartych i piątych, a także prowadzę zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze. Ponadto pełnię rolę lidera w programie Całościowy Rozwój Szkoły 2 – Poziom Zaawansowany, wykorzystując w swojej pracy ocenianie kształtujące. Język polski jest moją pasją, którą chcę zaszczepić w uczniach, a żeby to zrobić, staram się, by każda moja lekcja była inna i dawała młodzieży duże „pole do popisu”. Dzięki metodom aktywizującym i elementom „OKeja” lektury, ortografia, gramatyka czy czytanie ze zrozumieniem nie są takie straszne, jakie mogłyby się wydawać na pierwszy rzut oka. W codziennej pracy towarzyszą mi energia, konsekwencja i uśmiech dla każdego ucznia. "

mgr Mazur Mariusz
nauczyciel informatyki

"Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Informatyką zajmuję się od najmłodszych lat. Pierwsze programy tworzyłem na mikrokomputerach, które dziś można zobaczyć tylko w muzeum. Informatyka jest moją prawdziwą pasją, a zdolność do zarażania wiedzą innych, szczególnie dzieci i młodzież, ‘’wyssałem z mlekiem matki”. Pragnę rozwijać u swoich uczniów umiejętność posługiwania się technologią informacyjną oraz wykształcić w nich zdolność do wykorzystania jej w różnych obszarach życia."

mgr Edyta Piskor
nauczyciel języka angielskiego

"Ukończyłam lingwistykę stosowaną ze specjalnością tłumaczeniową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jednak po podjęciu studiów pedagogicznych szybko okazało się, że to właśnie nauczanie jest tym, co chciałabym w życiu robić. Na swoich zajęciach stawiam na komunikację i przyjazną atmosferę. Wierzę, że mogę zaszczepić moim uczniom miłość do języka angielskiego i uważam, że jest to cel nadrzędny w mojej pracy."

Kamil Siwierski
nauczyciel historii

mgr Magdalena Chrabąszcz
nauczyciel geografii

"Jestem absolwentką Wydziału Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o specjalności geografia z przyrodą oraz o specjalności geografia z podstawami przedsiębiorczości. Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Bardzo lubię pracować z dziećmi ponieważ one uczą mnie cieszyć się najdrobniejszymi rzeczami, dostrzegać to co niedostrzegalne i zachwycać się otaczającym światem. Uważam, że najważniejsze w pracy z dziećmi jest cierpliwość i zrozumienie małego człowieka i jego świata."

mgr Marta Sypek
nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentką Nauczycielskiego kolegium j. obcych w  Sandomierzu o kierunku j. angielski. Studia magisterskie ukończyłam na  Wyższej szkole Umiejętności w Kielcach o kierunku filologia angielska. Ukończyłam również studia podyplomowe o kierunku – zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Od wielu lat moją pasją jest j. angielski. Uwielbiam pracę z dziećmi która daje mi ogromną satysfakcję. 

mgr Katarzyna Staszko
nauczyciel języka angielskiego, logopeda, nauczyciel rewalidacji indywidualnej

Wojciech Soboń
nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Sawicka-Gąsior
neurologopeda, surdologopeda

"Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja. Ukończyłam także studia podyplomowe m.in. w zakresie neurologopedii i surdologopedii na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. Wiele satysfakcji przynosi mi praca z osobami z uszkodzonym narządem słuchu.  Największą motywację do pracy czerpię z osiągnięć dzieci, ich codzienne sukcesy dodają mi pozytywnej energii. Uważam, że każdy dzień w naszej szkole przynosi nowe wyzwania dające satysfakcję z ich realizacji"

mgr Agata Tymuła
neurologopeda pedagog

"Ukończyłam studia magisterskie na kierunku resocjalizacja i profilaktyka społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz neurologopedie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przez kilka lat doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodku, gdzie prowadziłam terapie neurologopedyczną z dziećmi, z dysfunkcjami (niedosłuch, alalia, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa i inne). Za główny cel w pracy z dzieckiem, stawiam sobie dostosowanie rodzaju ćwiczeń i materiału, tak aby w pełni wykorzystać potencjał dziecka. Moja praca jest moją wielką życiową pasją, dlatego nieustannie kształcę swoje umiejętności uczestnicząc w różnych szkoleniach i kursach, a także samodzielnie tworze pomoce do terapii logopedycznej i pedagogicznej. W szkole prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne, na których między innymi uczę dzieci czytać z zastosowaniem Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania."

mgr Kinga Soboń
oligofrenopedagog

"Jestem fizjoterapeutą z wieloletnim stażem pracy, absolwentką magisterskich studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej , a także studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika oraz  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Uzyskałam tytuł certyfikowanego terapeuty NDT-Bobath i posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii neurorozwojowej wg koncepcji NDT-Bobath. Swoje zainteresowania zawodowe rozwijam poprzez terapię dzieci, niemowląt, noworodków i wcześniaków. Każde dziecko to dla mnie „czysta karta”, w którą swoimi rękoma staram się wpisać prawidłowe wzorce ruchowe. Bycie z dzieckiem, towarzyszenie mu w osiąganiu kolejnych „kroków milowych” to dla mnie przyjemność i satysfakcja. W przedszkolu i szkole prowadzę terapię pedagogiczną , terapię ręki oraz gimnastykę korekcyjną, podczas których uczę dzieci  prawidłowych wzorców postawy i ruchu. Dbam o rozwój motoryki dużej , małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni."  

mgr Anna Jaworska
terapeuta

"Jestem fizjoterapeutą i terapeutą Integracji Sensorycznej z wieloletnim stażem pracy, absolwentką magisterskich studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej , a także studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika. Uzyskałam tytuł certyfikowanego terapeuty NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej, oraz wiele specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów. Swoje zainteresowania zawodowe realizuję poprzez terapię dzieci. W przedszkolu i szkole prowadzę terapię metodą Integracji Sensorycznej oraz gimnastykę korekcyjną, podczas których uczę dzieci prawidłowych wzorców postawy i ruchu, dbam o rozwój motoryki dużej, motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej i równowagi. Główne moje motto to „pokonywanie trudności”. Praca z dziećmi dostarcza mi wiele radości i satysfakcji."  

mgr Anita Łabaj
nauczyciel psycholog

"Jestem absolwentką psychologii na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego o specjalności psychologia kliniczno – sądowa. Ponadto dokształcam się na studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela z dydaktyką psychologiczną na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz na kierunku pedagogiki specjalnej – edukacji i wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w Małopolskim Centrum Edukacji. Ukończyłam również szkolenie z zakresu terapii behawioralnej w teorii i praktyce: 3-modułowy kurs bazowy. Psychologia od zawsze była moją pasją, dlatego poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w różnych konferencjach oraz kursach. W swojej praktyce kieruję się indywidualnym podejściem do każdego ucznia, empatią, która pozwala mi lepiej zrozumieć podopiecznych oraz wiarą w każdego z nich. Prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe staram się tworzyć relację opartą na zaufaniu i bezpieczeństwie. Największą satysfakcją a także motywacją do dalszych działań jest dla mnie efektywność mojej pracy oraz osiągane sukcesy wychowanków."  

Bernadeta Kilian
nauczyciel religii

ks. Mateusz Gurbisz
nauczyciel religii