Rada Pedagogiczna

Kadra nauczycielska

Nasza kadra to wyłącznie osoby nieprzeciętne. To nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim pasjonaci. Oni nigdy nie są znudzeni ani zniechęceni.
Nie boją się podejmować ryzyka, stosować innowacyjnych metod, odrzucają aktywność rutynową, szablonową, konwencjonalną. A uczeń i jego indywidualne potrzeby są zawsze w centrum ich uwagi.
Ciągle motywujemy nasz personel do wszechstronnego rozwoju. Nasi nauczyciele dokształcają się, rozwijają swoje pasje i zainteresowania. A my bardzo chętnie ich w tym wspieramy. I bardzo chętnie korzystamy z ich doświadczeń, wiedzy i dodatkowych umiejętności doskonale zdając sobie sprawę z roli jaką odgrywają w życiu naszych podopiecznych.

Agnieszka Jastrzębska
Organ Prowadzący i Dyrektor Zarządzający Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu

"Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS o specjalności psychologia kliniczna dziecka oraz ekonomii na mieleckiej WSGiZ. Na co dzień kieruję bieżącą działalnością szkoły oraz prowadzę zajęcia z uczniami jako psycholog. Za swój cel stawiam sobie nieustający rozwój placówki, tak by była ona zarówno przyjazna, jak i wymagająca. Na pierwszym miejscu stawiam dobro dziecka i jego indywidualne potrzeby. Wraz z moimi nauczycielami szkolę się, rozwijam, uczestniczę w konferencjach i ciągle poszukuję rozwiązań, które mogą udoskonalić pracę szkoły."

Angelika Pietras
Dyrektor Szkoły ds.pedagogicznych  

"Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz magisterskich na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Edukacja i Wspomaganie Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera (ASD). Systematycznie wzbogacam swój warsztat pracy. Biorę udział w licznych szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli i dyrektorów. Jestem absolwentką studiów podyplomowych Akademii Liderów Oświaty. Zależy mi na wysokim poziomie nauczania oraz holistycznym rozwoju uczniów. Jako dyrektor szkoły ds. pedagogicznych kontroluję, nadzoruję oraz wspieram pracę nauczycieli."

Ewa Janczykowska
wicedyrektor ds.kształcenia specjalnego   

"Jestem terapeutą zajęciowym, ukończyłam studia licencjackie na kierunku socjologia w specjalności socjologia problemów społecznych, studia magisterskie na kierunku socjologia oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. W związku z tym, że moje życie zawodowe od wielu lat jest związane z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności z osobami ze spektrum autyzmu swoją wiedzę doskonaliłam także na studiach podyplomowych w zakresie edukacji i wspomagania dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Staram się wciąż rozwijać swoje kompetencje, obecnie kontynuuję edukację na studiach podyplomowych, które umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Biorę udział w licznych szkoleniach i warsztatach, konferencjach, nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych, które systematyzują dotychczas zdobytą wiedzę i wzbogacają warsztat pracy. Praca z dziećmi to moja wielka pasja, największą radość w niej sprawia mi obserwowanie jak dzieci zmieniają się, odnoszą sukcesy, czynią postępy, a w sytuacji kiedy napotykają na trudności wiedzą, że mogą liczyć na moją pomoc. "

Magdalena Poter
wychowawca klasy I A   

Aleksandra Bach
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie I A   

Magdalena Galas
wychowawca klasy I B 

Bernadeta Spyra
wychowawca klasy II A    

"Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie, gdzie ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika z wychowaniem obronnym. Ponadto ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika z resocjalizacją. Ponieważ człowiek uczy się przez całe życie, na bieżąco pogłębiałam swoją wiedzę na różnych studiach podyplomowych: oligofrenopedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, organizacja i zarządzanie oświatą. Jestem również terapeutą zajęciowym. Uczestniczenie w kursach szkoleniach i warsztatach to niezbędne zaplecze każdego dobrego nauczyciela – staram się uzupełniać swoją wiedzę i swój warsztat pracy biorąc w nich udział na bieżąco. Praca z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub praca w służbach mundurowych była moim marzeniem od zawsze. Wybrałam pracę z dziećmi – to ich chcę przeprowadzić przez kawałek ich życia aby stały się wartościowymi, dobrymi i mądrymi ludźmi."

Agnieszka Skiba
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie II A   

Magdalena Kukułka
wychowawca klasy III A   

"Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). Brałam udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach co przyczyniło się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy oraz podniosło moje umiejętności dydaktyczno – wychowawcze. Umożliwiam swoim wychowankom właściwy rozwój osobowy, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, komunikowania się i rozwiązywania problemów poprzez właściwy dobór metod, form i środków dydaktycznych,co świadczy o dobrze przygotowanym warsztacie pracy i znajomości potrzeb dzieci."

Katarzyna Mucha
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie III A    

Olga Jemioło
nauczyciel wychowawca w klasie III B  

Weronika Dydo
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie III B  

Paulina Plucińska
nauczyciel wychowawca w klasie IV A    

Joanna Głodzik
wychowawca klasy V A, nauczyciel języka polskiego  

"Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim (filologia polska ze specjalnościami: nauczycielską i wiedzą o kulturze ). Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej oraz kurs bazowy z terapii behawioralnej. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę oraz kompetencje na różnych kursach i szkoleniach. W naszej szkole uczę języka polskiego w klasach czwartej "a", której jestem wychowawcą, piątych i szóstych, a także prowadzę zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze. Ponadto pełnię rolę lidera w programie Całościowy Rozwój Szkoły 2 – Poziom Zaawansowany, wykorzystując w swojej pracy ocenianie kształtujące. Język polski jest moją pasją, którą chcę zaszczepić w uczniach, a żeby to zrobić, staram się, by każda moja lekcja była inna i dawała młodzieży duże „pole do popisu”. Dzięki metodom aktywizującym i elementom „OKeja” lektury, ortografia, gramatyka czy czytanie ze zrozumieniem nie są takie straszne, jakie mogłyby się wydawać na pierwszy rzut oka. W codziennej pracy towarzyszą mi energia, konsekwencja i uśmiech dla każdego ucznia. "

Małgorzata Skrzypczak
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie V A   

Tomasz Kołodziejczyk
wychowawca klasy V B, nauczyciel muzyki  

"Jestem Absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego w Instytucie Muzyki. Uczę muzyki i rytmiki w Niepublicznej Szkole Podstawowej i w Niepublicznym Przedszkolu Szczęśliwe Dziecko. Prowadzę dodatkowe zajęcia z gry na gitarze. Jestem również nauczycielem w Szkole Muzycznej Yamaha w Mielcu. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję ponieważ dzieci uwielbiają grać na instrumentach i śpiewać."

Gabriela Sekuła
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie V B   

Wojciech Soboń
wychowawca w klasie VI A, nauczyciel wychowania fizycznego

Sylwia Oleksiak
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie VI A  

Katarzyna Głowacka
nauczyciel wychowawca w klasie VI B    

Marcelina Wawrzonek
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie VI B   

Patrycja Mazur
wychowawca klasy VI C,terapeuta

"Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie gdzie uzyskałam tytuł magistra na kierunku Filologia polska. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Kwalifikacje do pracy w szkole uzyskałam dzięki ukończonemu Kursowi pedagogicznemu. Obecnie jestem w trakcie uzyskiwania uprawnień terapeuty behawioralnego w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego."

Katarzyna Mazur
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie VI C   

Rafał Głowacz
wychowawca klasy VII A, nauczyciel matematyki   

"Jestem absolwentem Wyższej  Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku matematyka oraz ekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień. Jestem nauczycielem mianowanym z kilkunastoletnim stażem pracy. Uczenie matematyki, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów daje mi wiele satysfakcji. Staram się, aby moi uczniowie czerpali jak najwięcej radości z przyswajania tej nie zawsze łatwej, ale bardzo potrzebnej w życiu wiedzy."

Marlena Piekarska
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie VII A, nauczyciel przyrody,biologii i WDŻ 

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W naszej szkole uczę przyrody i biologii, prowadzę również zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Przekazywanie wiedzy od zawsze było moją pasją dlatego czerpię satysfakcję z pracy z dziećmi, dzięki czemu mam motywację aby pogłębiać moją wiedzę poprzez udział w różnych kursach i warsztatach. Chcę aby lekcje przyrody były dla uczniów ciekawe ale oprócz nich, chcę dać moim uczniom wsparcie, radość oraz zrozumienie."

Katarzyna Białas
 wychowawca klasy VII B, surdopedagog, nauczyciel techniki 

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Studia I stopnia ukończyłam z zakresu surdopedagogiki z językiem polskim. Tytuł magistra posiadam z zakresu oligofrenopedagogiki, jak również pedagogiki wczesnoszkolnej. Poszerzyłam swoje kwalifikacje m.in. o kurs I i II stopnia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Biblioterapii, I i II st. języka migowego i wiele innych. W dalszym ciągu biorę udział w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach. W wolnej chwili chętnie organizuję zajęcia plastyczne. Każdego dnia staram się, dać dzieciom to, co mam najlepszego: uśmiech, wsparcie i dobre słowo."

Jarosław Tkacz
wychowawca klasy VIII A

"Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Obecnie dokształcam się z przygotowania pedagogicznego i terapii zajęciowej. Jestem w trakcie kursu III stopniowego z terapii behawioralnej."

Anna Urban
nauczyciel wychowawca w klasie VIII B   

Kamil Siwierski
nauczyciel historii i geografii

Aneta Szpara
nauczyciel matematyki, fizyki, chemii 

"Jestem nauczycielem fizyki, chemii i matematyki, absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego w kierunku fizyka, Akademii Górniczo - Hutniczej w kierunku chemia analityczna. Ukończyłam również studia w kierunku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z programowaniem oraz dokształcam się na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna. Nauka jest moją pasją i pragnę ją przekazać kolejnym pokoleniom w eksperymentach, cały czas pobudzając ich wyobraźnię . Z zamiłowania jestem projektantem"

Robert Podgórski
nauczyciel matematyki

Mazur Mariusz
nauczyciel informatyki

"Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Informatyką zajmuję się od najmłodszych lat. Pierwsze programy tworzyłem na mikrokomputerach, które dziś można zobaczyć tylko w muzeum. Informatyka jest moją prawdziwą pasją, a zdolność do zarażania wiedzą innych, szczególnie dzieci i młodzież, ‘’wyssałem z mlekiem matki”. Pragnę rozwijać u swoich uczniów umiejętność posługiwania się technologią informacyjną oraz wykształcić w nich zdolność do wykorzystania jej w różnych obszarach życia."

Edyta Piskor
nauczyciel języka angielskiego

"Ukończyłam lingwistykę stosowaną ze specjalnością tłumaczeniową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jednak po podjęciu studiów pedagogicznych szybko okazało się, że to właśnie nauczanie jest tym, co chciałabym w życiu robić. Na swoich zajęciach stawiam na komunikację i przyjazną atmosferę. Wierzę, że mogę zaszczepić moim uczniom miłość do języka angielskiego i uważam, że jest to cel nadrzędny w mojej pracy."

Bożena Drożak
nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Grudzień
nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Staszko
nauczyciel języka angielskiego, logopeda, nauczyciel rewalidacji indywidualnej

Piotr Gilar
nauczyciel wychowania fizycznego

Katarzyna Sawicka-Gąsior
neurologopeda, surdologopeda

"Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja. Ukończyłam także studia podyplomowe m.in. w zakresie neurologopedii i surdologopedii na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. Wiele satysfakcji przynosi mi praca z osobami z uszkodzonym narządem słuchu.  Największą motywację do pracy czerpię z osiągnięć dzieci, ich codzienne sukcesy dodają mi pozytywnej energii. Uważam, że każdy dzień w naszej szkole przynosi nowe wyzwania dające satysfakcję z ich realizacji"

mgr Kinga Soboń
oligofrenopedagog

"Jestem fizjoterapeutą z wieloletnim stażem pracy, absolwentką magisterskich studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej , a także studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika oraz  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Uzyskałam tytuł certyfikowanego terapeuty NDT-Bobath i posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii neurorozwojowej wg koncepcji NDT-Bobath. Swoje zainteresowania zawodowe rozwijam poprzez terapię dzieci, niemowląt, noworodków i wcześniaków. Każde dziecko to dla mnie „czysta karta”, w którą swoimi rękoma staram się wpisać prawidłowe wzorce ruchowe. Bycie z dzieckiem, towarzyszenie mu w osiąganiu kolejnych „kroków milowych” to dla mnie przyjemność i satysfakcja. W przedszkolu i szkole prowadzę terapię pedagogiczną , terapię ręki oraz gimnastykę korekcyjną, podczas których uczę dzieci  prawidłowych wzorców postawy i ruchu. Dbam o rozwój motoryki dużej , małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni."  

mgr Anita Łabaj
nauczyciel psycholog

"Jestem absolwentką psychologii na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego o specjalności psychologia kliniczno – sądowa. Ponadto dokształcam się na studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela z dydaktyką psychologiczną na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz na kierunku pedagogiki specjalnej – edukacji i wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w Małopolskim Centrum Edukacji. Ukończyłam również szkolenie z zakresu terapii behawioralnej w teorii i praktyce: 3-modułowy kurs bazowy. Psychologia od zawsze była moją pasją, dlatego poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w różnych konferencjach oraz kursach. W swojej praktyce kieruję się indywidualnym podejściem do każdego ucznia, empatią, która pozwala mi lepiej zrozumieć podopiecznych oraz wiarą w każdego z nich. Prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe staram się tworzyć relację opartą na zaufaniu i bezpieczeństwie. Największą satysfakcją a także motywacją do dalszych działań jest dla mnie efektywność mojej pracy oraz osiągane sukcesy wychowanków."  

Bernadeta Kilian
nauczyciel religii

ks. Damian Kurek
nauczyciel religii