<--Cojnij do: Szkoła podstawowa -->

Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania

Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prowadzona jest w naszej  szkole na zajęciach indywidualnych z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (dzieci niesłyszące, zagrożone dysleksją, dzieci z autyzmem, alalią, z obniżoną sprawnością intelektualną, zespołem Downa),  które dotąd nie nauczyły się czytać oraz na zajęciach grupowych już
z najmłodszymi grupami.

Symultaniczno– sekwencyjna nauka czytania jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje ona wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania składa kilku etapów, które realizowane są według reguły: POWTARZANIE – ROZUMIENIE – NAZYWANIE.

  1. POWTARZANIE– nauczyciel odczytuje samogłoski (sylaby), a dziecko je powtarza. Aby ułatwić proces zapamiętywania należy zwrócić uwagę dziecka na układ ust podczas wymawiania poszczególnych samogłosek. Należy też wprowadzić gesty artykulacyjne
    (Y– uniesione ręce, A– palec wskazujący na brodzie itd.).
  2. ROZUMIENIE (RÓŻNICOWANIE)- dorosły wskazuje samogłoskę, a dziecko ją odczytuje lub odwrotnie – dorosły wymawia samogłoskę, a dziecko ją wskazuje. Jeśli uczeń ma trudności z rozpoznaniem samogłosek (sylab), można podpowiedzieć mu wykorzystując gesty artykulacyjne lub eksponując układ ust podczas realizacji głoski.
  3. NAZYWANIE (CZYTANIE). Na tym etapie realizujemy zamianę rolami: raz dziecko uczy dorosłego a raz dorosły dziecko, np. uczeń odczytuje samogłoski lub nazywa przedstawione na ilustracjach sytuacje, natomiast terapeuta wskazuje odpowiednią literę. Zamiana ról powoduje, ze maluch chętnie powtarza głoski, aby uczyć dorosłego, przy okazji w sposób zabawowy utrwala swoją wiedzę.

ETAPY SYMULTANICZNO- SEKWENCYJNEJ NAUKI CZYTANIA:

CZYTANIE SYMULTANICZNE:

– czytanie samogłosek- A O U  (samogłoski prymarne), samogłoski sekundarne E I Y– po opanowaniu samogłosek prymarnych;

– czytanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych– dopasowywanie do figurek, obrazków zwierząt, przedmiotów;

– czytanie globalne wyrazów (rozpoznawanie)- rzeczowniki najbliższe dziecku: imiona, rodzina, ulubione zabawki, przedmioty, zwierzęta, jedzenie

CZYTANIE SEKWENCYJNE:

– czytanie sylab otwartych- wprowadzanie sylab odbywa się zgodnie z zasadą rozwojową– czyli według  kolejności w jakiej pojawiają się w rozwoju mowy dziecka. Opanowanie samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych pozwala nam wkroczyć w świat sylab. Wprowadzamy sylaby otwarte (czyli spółgłoska + samogłoska) w paradygmatach. Paradygmat to  wzór sylab o tym samym układzie spółgłoski i samogłosek.  Naukę czytania prowadzimy
w takiej kolejności:

PA PO PU  PE PI PY

MA MO MU  ME MI MY

BA BO BU  BE BI BY

LA LO LU LE LI LY

FA FO FU FE FI FY

WA WO WU WE WI WY

TA TO TU TE TI TY

DA DO DU DE DI DY

-czytanie połączeń dwóch sylab- odczytywanie prostych wyrazów, np. MAMA, TATA, TAMA, DAMA, BOLI, PIJE itd.. Wprowadzamy także proste wyrazy zbudowane
z samogłoski i sylaby otwartej (np. ULA, OSA, EWA itp.)

-czytanie sylab zamkniętych- kolejny etap to praca z wykorzystaniem sylab otwartych oraz zamkniętych (spółgłoska+samogłoska+spółgłoska) np. LOK, CUD, NIC. Dziecko tworząc z nich wyrazy oraz zdania może także samodzielnie czytać proste teksty. Następnie Wprowadzamy stopniowo kolejne sylaby m.in. z głoską Ł oraz dwuznakami (SZ, RZ, CZ, DŻ, CH) zawsze w sylabach otwartych bądź zamkniętych.

 -czytanie wyrazów i zdań- ostatnim etapem jest samodzielne czytanie tekstów. Wprowadzamy także sylaby zawierające zmiękczenia (CI, SI, ZI, NI itp.) oraz samogłoski nosowe (Ą, Ę).

PAMIĘTAJ:

– zajęcia zawsze rozpoczynają się od ćwiczeń łatwych, z których wykonaniem dziecko nie będzie miało trudności;

– dziecko rozpoczyna kolejny etap czytania pod warunkiem opanowania poprzedniego;

– poszczególne głoski wprowadzane są w sylabach, a nie w izolacji – nie uczymy głoskowania;

– podczas układania, czytania itp. zawsze zachowujemy kierunek od strony lewej do prawej, zgodnie
z obowiązującą zasadą podczas czytania i pisania w języku polskim;

– stosujemy technikę odwracania ról: najpierw my uczymy dziecko, potem dziecko uczy nas;

– ten sam materiał powtarzamy wielokrotnie, aż do dobrego opanowania;

– nauka czytania to zabawa, dlatego stosujmy pomoce atrakcyjne dla dziecka, przedstawiające jego ulubione zabawki, bohaterów z kreskówek.

 

Agata Tymuła

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.