<--Cojnij do: Szkoła podstawowa -->

Sprawdzanie wiedzy – kartkówki

Większość nauczycieli byłaby szczęśliwa, gdyby nie musiała sprawdzać wiedzy uczniów. Przygotowywanie, przeprowadzanie, sprawdzanie kartkówek, klasówek zajmuje mnóstwo czasu, który można by poświęcić na to co najciekawsze, czyli nauczanie. Uczniowie pewnie też byliby zadowoleni, chociaż nie wszyscy, niektórzy lubią ten dreszczyk emocji, rywalizacji, chętnie poddają się ocenie. Uzyskana nota pozwala im zweryfikować stopień przyswojenia wiedzy, opanowania nowych umiejętności. Bez względu na to, czy tego chcemy, czy też nie chcemy, nauczyciele muszą sprawdzać wiedzę uczniów, a ci z kolei muszą się poddać ocenie.

Jednym z najczęściej stosowanych do tego narzędzi jest kartkówka. Dlaczego? Jest szybka do przeprowadzenia, nie zabiera cennego czasu, który warto przeznaczyć na przekazywanie nowych treści lub ćwiczenie nabywanych umiejętności. Tak naprawdę większość procesu przebiega poza salą lekcyjną, w domu nauczyciela, który przygotowuje i sprawdza pracę oraz w domu ucznia, który utrwala potrzebne wiadomości. Po drugie obejmuje niewielką partię materiału, najczęściej jedno zagadnienie, przez co uczniowi łatwo się do niej przygotować, a w razie niepowodzenia, dokładnie wiadomo nad czym jeszcze należy popracować, co nie zostało opanowane na wystarczającym poziomie. Okresowe przeprowadzanie kartkówek nie pozwala uczniowi na pominięcie jakiejś partii materiału, której później, przed sprawdzianem, trzeba praktycznie uczyć się od nowa. Ta periodyczność zmusza go do systematycznej pracy, czego późniejszym owocem jest łatwość w przygotowaniu się do pracy klasowej, czy testu z całego działu.

W naszej szkole przeprowadzane są jeszcze kartkówki, z których uczeń nie otrzymuje oceny, a jedynie informację zwrotną w postaci procentu lub bardziej szczegółowej informacji, na temat tego nad czym jeszcze musi popracować, co jest jeszcze do nadrobienia lub uzupełnienia. Często prace te zawierają treści z zadań domowych, które są dobrowolne, jednak ciągły brak zaangażowania ucznia w dany przedmiot, prowadzi do braków, których późniejsze nadrobienie jest bardzo trudne. Wyrobienie nawyku systematycznej pracy jest bardzo ważne, szczególnie dla ucznia, który potrzebuje większej ilości czasu na przyswojenie danych treści.

Kartkówka jest istotnym instrumentem w pracy nauczyciela oraz ucznia. Pierwszemu pozwala przede wszystkim sprawdzić stopień opanowania przekazanej wiedzy i umiejętności, a drugiemu dowartościować się lub dowiedzieć się, że trzeba jeszcze więcej popracować, a nadto nauczyć się systematyczności i wytrwałości w dążeniu do celu.

 

Rafał Głowacz

 

grafiki pochodzą z serwisu canva.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.