<--Cojnij do: Szkoła podstawowa -->

MATEMATYKA

Matematyka, wszyscy wiemy jak ważna i potrzebna jest w codziennym, dorosłym życiu. Chociaż czasami negujemy jej znaczenie po raz kolejny mówiąc: do czego przyda mi się ta całka, czy też ta granica, podświadomie wiemy, że ilość operacji myślowych wykonanych, aby obliczyć jedną, czy drugą, wykorzystanych wzorów, algorytmów, wyciągniętych wniosków, podsumowań, uczy nas jak w przyszłości wytrwale dążyć do celu, jak rozwiązywać niejednokrotnie trudniejsze zadania, które pisze dla nas życie, jak unikać popełniania tych samych błędów oraz przede wszystkim jak logicznie rozumować.

Mamy to szczęście, że nauczanie matematyki na poziomie szkoły podstawowej charakteryzuje się jeszcze niewielkim poziomem abstrakcyjności. Uczniowie bez większych problemów potrafią wskazać praktyczne wykorzystanie większości poznawanych zagadnień. Stąd sami widzą potrzebę i celowość ich przyswojenia i opanowania na właściwym poziomie. Czy jest on trudny do osiągnięcia? Dla niektórych uczniów może się wydawać, że tak, że nie są oni w stanie osiągnąć nawet najniższego pułapu. Jednak z czasem sami przekonują się, że odpowiednia ilość czasu przeznaczona na zapoznanie się  z danym zagadnieniem, pozwala je nie tylko w miarę dobrze opanować, ale także wykorzystać w bardziej złożonych zadaniach. Matematyka lubi kiedy poświęcamy jej nasz czas, wtedy staje się dla nas bardziej otwarta i zrozumiała. Im więcej jej go darujemy, tym głębiej ją poznajemy i stajemy się sobie bliżsi. Matematyka, jak dobry przyjaciel, nie lubi być zaniedbywana, stąd nie wybacza nam nawet chwilowych rozstań, a jeżeli już to takowych dojdzie, to później musimy pracować ze zdojoną siłą, aby ponownie odzyskać jej zaufanie.

Odchodząc od metafor pamiętajmy, że systematyczność w nauce matematyki jest koniecznością, nie będziemy mnożyć pisemnie, czy wykonywać działań na ułamkach bez znajomości tabliczki mnożenia, nie wykorzystamy Twierdzenia Pitagorasa bez podstawowej wiedzy o własnościach trójkąta, czy też potędze liczby. Jedno zagadnienie wykorzystuje drugie, a to z kolei  następne, co stwarza ciąg wzajemnych zależności, o których uczeń musi pamiętać. Przez to ten właśnie przedmiot wydaje mu się trudny i wymagający. Jednak właściwe opanowanie jego podstaw jest gwarantem późniejszych sukcesów edukacyjnych. Począwszy chociażby od fizyki i chemii, które garściami czerpią z matematyki, przez wszelkie przedmioty techniczne na poziomie szkoły średniej, czy też studiów, poprzez maturę, która jest dla wszystkich obowiązkowa, niezależnie od tego czy później wybieramy się na studia o kierunku bardziej ścisłym, czy też humanistycznym. Nie zapominajmy również o tym, że logiczne rozumowanie, wyciąganie właściwych wniosków, umiejętność analizy danych jest nam nieodzownie potrzebna w rzeczywistości, w której żyjemy, w realiach pełnych komputerów, urządzeń cyfrowych, ścisłych instrukcji i przekazów. Musimy umieć obsługiwać te maszyny i rozumieć dziesiątki poleceń, aby po prostu normalnie funkcjonować.

Obecnie podstawowym zadaniem matematyki, szczególnie w szkole podstawowej, jest wykształcenie umiejętności logicznego rozumowania, spostrzegania zależności , stawiania właściwych pytań, szukania możliwych dróg rozwikłania problemu, budowania strategii rozwiązania zadania. Nie jest ważne czy doprowadzi ona do właściwej odpowiedzi, najważniejsze, że próbujemy rozwiązać problem.  Jeżeli późniejsza weryfikacja wyniku wskaże nam, że gdzieś popełniliśmy błąd, to postaramy się go odnaleźć i zbudować nową ścieżkę analizy zadania. Wielkim sukcesem jest, jeżeli uczniowie potrafią czerpać radość z tego szukania, z wysiłku jaki wkładają w zrozumienie danego zagadnienia, czy problemu. Podejmowanie kolejnych prób, a nie oczekiwanie na gotowy schemat rozwiązania zadania danego typu, jest miarą ich wytrwałości  i dojrzałości  edukacyjnej.

Rafał Głowacz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.