<--Cojnij do: Szkoła podstawowa -->

Edukacja wczesnoszkolna – wprowadzenie

Edukacja wczesnoszkolna jest pierwszym etapem edukacyjnym w szkole podstawowej. Dawniej nazywana była nauczaniem początkowym. Obejmuje ona edukację dzieci z klas I- III.
Standardowo na tym etapie zajęcia przeprowadzane są głównie przez jednego nauczyciela, który pełni również funkcję wychowawcy. Jednak w Naszej Szkole, mając na uwadze dążenie do najwyższych standardów, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wspierają specjaliści, nauczyciele przedmiotowi. W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mielcu edukację muzyczną, plastyczną, matematyczną, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, język angielski prowadzą nauczyciele przedmiotowi, którzy ściśle ze sobą współpracują i świetnie się uzupełniają. Uczniowie dzięki temu z naturalną łatwością przechodzą na drugi etap edukacyjny. W klasach I- III zamiast oceny stopniowej na koniec semestru dzieci otrzymują opisową  ocenę śródroczną i roczną . Zawarte są w niej najważniejsze osiągnięcia  z zakresu poszczególnych edukacji (polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, plastycznej, muzycznej) oraz  z zajęć technicznych, komputerowych, wychowania fizycznego i języka obcego nowożytnego. Wyjątkowo z religii mamy ocenę stopniową śródroczną i roczną.

Edukacja wczesnoszkolna jest fundamentem nauczania, na którym budowane są kolejne umiejętności ucznia. Dzięki pasji nauczycieli dziecko, chłonie wiedzę jak przysłowiowa „gąbka”. Uczniowie w tym wieku są bardzo otwarci i chętni do wszelkich działań, dlatego warto to wykorzystać. To właśnie wtedy uczą się pracy samodzielnej, współpracy oraz samooceny i oceny koleżeńskiej.

Nauczyciel- mentor pozwalając uczniom na samodzielne nabywanie umiejętności oraz wnioskowanie uzyskuje pozytywne efekty swojej pracy. Gdy uczniowie są aktywni uczą się najlepiej.
Ponad to wychowawcy klas I- III, jako pierwsi uczą dzieci właściwych postaw, głównie poprzez modelowanie.
Na zakończenie trzeciej klasy uczniowie piszą test sprawdzający wiedzę zdobytą w ciągu trzech lat. Jest to tak zwany sprawdzian kompetencji trzecioklasisty, który jest nieobowiązkowy. Dyrektor Szkoły umożliwia uczniom sprawdzenie swoich umiejętności, a nauczycielom efektów swojej pracy poprzez zgłoszenie szkoły do edycji programu. W tym roku uczniowie klasy trzeciej będą pisać sprawdzian kompetencji trzecioklasisty MAC OMNIBUS, który zaplanowany jest na 11 i 12 kwietnia 2018 roku. W pierwszym dniu zmierzą się z językiem polskim, a w drugim z matematyką.


Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Uczniom Naszej Szkoły przysłowiowego „połamania pióra”.
Jestem przekonana, że świetnie poradzą sobie z tym wyzwaniem.

Angelika Pietras

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.