<--Cojnij do: Szkoła podstawowa -->

Co to jest CLIL? Nauka języka obcego

CLIL (Content and Language Integrated Learning) czyli zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu stanowi innowacyjne podejście do nauki języka obcego. Może to być nauczanie na podstawie problemów z prawdziwego życia (tematów z innych przedmiotów). Mogą to być tematy takie jak „W gospodarstwie ekologicznym”, „Co uprawia się na polu?”, „Która jest godzina?”. Zależą one od wieku i poziomu ucznia. Oznacza to, że języka obcego uczy się tak, jak języka polskiego. Kluczowa w tym programie jest nauka słownictwa, które jest powiązane z tematami innych przedmiotów.
Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu różni się od zwykłej nauki języka obcego przede wszystkim tym, że w tej metodzie uczniowie poznają język żeby móc się uczyć innych przedmiotów, a nie języka, który „kiedyś na pewno się przyda”. Uczniowie uczą się języka obcego „przy okazji” i jest on im potrzebny „tu i teraz”.

Korzyści wynikające z nauczania tą metodą:

  • promowanie autentycznej komunikacji;
  • wspomaganie interdyscyplinarnego podejścia do nauki języków obcych;
  • zwiększenie motywacji;
  • stymulowanie technik i metod dydaktycznych;
  • doskonalenie umiejętności uczenia się;
  • stymulowanie wewnętrznej motywacji do komunikowania się;
  • promowanie różnorodności językowej;
mgr Natalia Szwedo

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.