Szkoła podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna – wprowadzenie

Edukacja wczesnoszkolna jest pierwszym etapem edukacyjnym w szkole podstawowej. Dawniej nazywana była nauczaniem początkowym. Obejmuje ona edukację dzieci z klas I- III. Standardowo na tym etapie zajęcia przeprowadzane są głównie przez jednego nauczyciela, który pełni również funkcję wychowawcy. Jednak w Naszej Szkole, mając na uwadze dążenie do najwyższych standardów, nauczyciela.

Czytaj więcej

Motywowanie uczniów do pracy na lekcji

„Motywować, to znaczy skłaniać kogoś do robienia czegoś, zachęcać, pobudzać do czegoś; rozbudzać w kimś motywację do jakiegoś działania, wpływać mobilizująco.” W motywacji występują takie zjawiska, jak chęć, zamiar, pragnienia, życzenie i inne, mające jedną wspólną cechę, jaką jest dążenie do osiągnięcia określonego celu. Dążenie to może być świadome lub.

Czytaj więcej

Rewalidacja

Czym jest? Co oznacza jej nazwa? W odniesieniu do języka łacińskiego, z którego termin ten pochodzi (łac. „re” – znowu, znów i „validus” – mocny) rewalidacja jest przywracaniem osobie niepełnosprawnej możliwie pełnej sprawności. Istotnym jest fakt, iż zajęcia rewalidacyjne nie mają na celu tylko wyrównania braków, lecz wzmocnienie mocnych stron dziecka..

Czytaj więcej