Miesiąc: Kwiecień 2018

Olimpiada ortograficzna – zdrowa rywalizacja

Często najważniejsza misja jaką jest dbanie o bezpieczeństwo uczniów i zapewnienie im optymalnych warunków do rozwoju przybiera codzienną postać. I właśnie w tych zwykłych działaniach dokonujemy niecodziennych odkryć jako nauczyciele. W swojej pracy z uczniami kładę szczególny nacisk na współpracę. Staram się uczyć moich wychowanków wzajemnej pomocy i troski, umiejętności.

Czytaj więcej

Ciekawe gry na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej

Moi uczniowie uwielbiają lekcje podczas których pracują w grupach oraz korzystają z ciekawych gier dydaktycznych. Pracując w edukacji wczesnoszkolnej i obserwując zainteresowania uczniów w swojej pracy wykorzystuję różnorodne pomysły i pomoce dydaktyczne. Wykorzystywane przeze mnie gry mają na celu utrwalać zdobywaną wiedzę i aktywizować uczniów. Moi uczniowie uwielbią przerywniki w.

Czytaj więcej

Edukacja wczesnoszkolna – metody nauczania

Nauczanie początkowe jest szczególnie ważnym etapem w rozwoju dziecka, ponieważ łączy w sobie procesy nauczania, uczenia się i wychowania. Głównym jego celem jest wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci oraz przygotowanie ich do systematycznej nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Środkiem realizacji tego celu jest nowoczesne kształcenie, zmierzające do rozwijania dyspozycji intelektualnych.

Czytaj więcej