Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu

S z k o ł a   d l a    u c z n i a  MIELEC
    - Kazimierza Jagiellończyka 13/2,
    - Mickiewicza 17

  +48 501 721 839

  Sekretariat czynny w dni robocze
       W roku szkolnym od 7.30 do 15.30
       W okresie wakacji letnich od 7.00 do 13.00

  NIP 817 178 71 69

  Konto PKO BP nr:
       36 2490 0005 0000 4500 7682 2372