Sprawdź
Wyświetl

Karta zgłoszenia

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu

S z k o ł a   d l a    u c z n i a  MIELEC
    - Kazimierza Jagiellończyka 13/2,
    - Mickiewicza 17

Numer telefonu


Sprawdź adres email


  Sekretariat czynny w dni robocze
       W roku szkolnym od 7 do 16
       W okresie wakacji letnich od 7.00 do 13.00

  NIP 817 178 71 69