Sprawdź
Wyświetl

REKRUTACJA

-Wniosek do szkoły
-Karta ucznia
-Umowa o świadczenie usług
-Przetwarzanie danych osobowych

ROK SZKOLNY

-Zgoda na udział w wycieczce szkolnej
-Zgoda na samodzielny powrót
-Zapis na zajęcia
-Umowa użyczenia
-Umowa cateringowa
-Upoważnienie do odbioru
-Zmiana danych kontaktowych

PÓŁKOLONIE

-Karta zgłoszenia

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu

S z k o ł a   d l a    u c z n i a  MIELEC
    - Kazimierza Jagiellończyka 13/2,
    - Mickiewicza 17

Numer telefonu


Sprawdź adres email


  Sekretariat czynny w dni robocze
       W roku szkolnym od 7 do 16
       W okresie wakacji letnich od 7.00 do 13.00

  NIP 817 178 71 69