Zajęcia pozalekcyjne

WARSZTATY ARTYSTYCZNE, HUMANISTYCZNE, NAUKOWE  (raz w tygodniu - 90 minut) :
60 zł/ miesiąc dla uczniów niekorzystających z żadnej formy świetlicy;
50 zł/ miesiąc dla uczniów opłacających pełną kwotę za świetlicę całodzienną.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE (hiszpański, niemiecki) (raz w tygodniu - 45 minut) :
40 zł/ miesiąc dla uczniów niekorzystających z żadnej formy świetlicy;
35 zł/ miesiąc dla uczniów opłacających pełną kwotę za świetlicę całodzienną.

NAUKA GRY na gitarze, pianinie (raz w tygodniu)
40 zł/ miesiąc dla uczniów niekorzystających z żadnej formy świetlicy;
35 zł/ miesiąc dla uczniów opłacających pełną kwotę za świetlicę całodzienną.

ZAJĘCIA Bricks4Kids (tylko dla klas I-III) (raz w tygodniu - 60 minut)
90 zł/ miesiąc (cena ustalona przez firmę prowadzącą zajęcia)
UWAGA: Uczniów klasy I obowiązują opłaty takie jak dla uczniów opłacających pełną kwotę za świetlicę całodzienną

ENGLISH BOARD GAMES CLUB:
60 zł/ miesiąc (zajęcia raz w tygodniu - 90 minut) dla uczniów niekorzystających z żadnej formy świetlicy
50 zł/ miesiąc (zajęcia raz w tygodniu - 90 minut) dla uczniów, opłacających pełną kwotę za świetlicę całodzienną

KARATE
35 zł/miesiąc (zajęcia raz w tygodniu -  60 minut) plus jednorazowa składka roczna na Polską Unię Shorin-RYU Kobudo - 35 zł

Zniżki nie obejmują uczniów u których opłata za świetlicę jest finansowana ze źródeł innych niż wpłaty rodziców.

Wszystkie opłaty są naliczane z góry za cały miesiąc, bez względu na ilość obecności ucznia na zajęciach.
Ewentualna rezygnacja z zajęć wymaga 30- dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego  i wymaga formy pisemnej.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych - do pobrania