Opłaty

Przy zapisie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu obowiązuje wpisowe w wysokości 300 zł. Jest ono bezzwrotne, nawet w przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do szkoły.  

Rodziców uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole od roku szkolnego 2018/2019 obowiązuje opłata stała (czesne) w wysokości 170 zł miesięcznie.Zawiera ona:

 • zajęcia objęte planem lekcji w tym codziennie język angielski,
 • zajęcia na basenie,
 • pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów z odpowiednią opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem),
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz uzdalniające,
 • pobyt na świetlicy ogólnodostępnej. 

Opłata za obiady wynosi 180 zł miesięcznie.

Dodatkowo płatne są zajęcia pozalekcyjne.

 • warsztaty naukowe / humanistyczne / artystyczne - 50zł /60zł * miesiąc
 • język niemiecki / hiszpański - 35zł /40zł * miesiąc
 • nauka gry na gitarze - 35zł /40zł * miesiąc
 • karate - 35 zł/miesiąc
 • Bricks 4 Kidz - 90zł / miesiąc
 • English Board Games Club - 50zł/60zł * miesiąc

* niższa cena obejmuje uczniów opłacających pełną kwotę za świetlicę całodzienną