Rada Pedagogiczna

Kadra nauczycielska

Nasza kadra to wyłącznie osoby nieprzeciętne. To nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim pasjonaci. Oni nigdy nie są znudzeni ani zniechęceni.
Nie boją się podejmować ryzyka, stosować innowacyjnych metod, odrzucają aktywność rutynową, szablonową, konwencjonalną. A uczeń i jego indywidualne potrzeby są zawsze w centrum ich uwagi.
Ciągle motywujemy nasz personel do wszechstronnego rozwoju. Nasi nauczyciele dokształcają się, rozwijają swoje pasje i zainteresowania. A my bardzo chętnie ich w tym wspieramy. I bardzo chętnie korzystamy z ich doświadczeń, wiedzy i dodatkowych umiejętności doskonale zdając sobie sprawę z roli jaką odgrywają w życiu naszych podopiecznych.

mgr Agnieszka Jastrzębska
Organ Prowadzący i Dyrektor Zarządzający Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu

"Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS o specjalności psychologia kliniczna dziecka oraz ekonomii na mieleckiej WSGiZ. Na co dzień kieruję bieżącą działalnością szkoły oraz prowadzę zajęcia z uczniami jako psycholog. Za swój cel stawiam sobie nieustający rozwój placówki, tak by była ona zarówno przyjazna, jak i wymagająca. Na pierwszym miejscu stawiam dobro dziecka i jego indywidualne potrzeby. Wraz z moimi nauczycielami szkolę się, rozwijam, uczestniczę w konferencjach i ciągle poszukuję rozwiązań, które mogą udoskonalić pracę szkoły."

mgr Angelika Pietras
Dyrektor Szkoły ds.pedagogicznych, wychowawca klasy II B 

"Jestem absolwentką Wydziału Humanistyczno- Pedagogicznego Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Posiadam kwalifikacje do zarządzania szkołą. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie. Praca w szkole jest realizacją moich marzeń. Nauka i wychowanie dzieci daje mi dużo satysfakcji. Zależy mi na wysokim poziomie nauczania oraz wszechstronnym rozwoju wychowanków. Moje indywidualne podejście do każdego ucznia pozwala osiągnąć postawione cele edukacyjne i wychowawcze. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne i sprawdzone metody nauczania. Ciągle wzbogacam swój warsztat pracy. Biorę udział w licznych szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli i dyrektorów. Jako dyrektor ds. pedagogicznych kontroluję, nadzoruję oraz wspieram pracę oraz funkcjonowanie placówki."

mgr Martyna Radłowska
Wicedyrektor, wychowawca klasy I A

"Z wykształcenia jestem magistrem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i gimnastyki korekcyjnej. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. Obecnie jestem nauczycielem wychowawcą w klasie III a oraz prowadzę indywidualne zajęcia specjalistyczne. Kocham to co robię i przede wszystkim robię to co kocham, a swoim uśmiechem i zainteresowaniami próbuję zarazić każdego ze swoich podopiecznych. Prywatnie jestem pełnoetatową mamą Igi, Franciszka i Fabiana."

mgr Ewa Janczykowska
nauczyciel wspomagający w klasie I A,terapeuta zajęciowy, Koordynator do spraw dzieci niepełnosprawnych

"Jestem terapeutą zajęciowym, ukończyłam studia licencjackie na kierunku socjologia w specjalności socjologia problemów społecznych, studia magisterskie na kierunku socjologia oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. W związku z tym, że moje życie zawodowe od wielu lat jest związane z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności z osobami ze spektrum autyzmu swoją wiedzę doskonaliłam także na studiach podyplomowych w zakresie edukacji i wspomagania dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Staram się wciąż rozwijać swoje kompetencje, obecnie kontynuuję edukację na studiach podyplomowych, które umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Biorę udział w licznych szkoleniach i warsztatach, konferencjach, nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych, które systematyzują dotychczas zdobytą wiedzę i wzbogacają warsztat pracy. Praca z dziećmi to moja wielka pasja, największą radość w niej sprawia mi obserwowanie jak dzieci zmieniają się, odnoszą sukcesy, czynią postępy, a w sytuacji kiedy napotykają na trudności wiedzą, że mogą liczyć na moją pomoc. "

mgr Bernadeta Spyra
wychowawca klasy II A 

"Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie, gdzie ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika z wychowaniem obronnym. Ponadto ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika z resocjalizacją. Ponieważ człowiek uczy się przez całe życie, na bieżąco pogłębiałam swoją wiedzę na różnych studiach podyplomowych: oligofrenopedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, organizacja i zarządzanie oświatą. Jestem również terapeutą zajęciowym. Uczestniczenie w kursach szkoleniach i warsztatach to niezbędne zaplecze każdego dobrego nauczyciela – staram się uzupełniać swoją wiedzę i swój warsztat pracy biorąc w nich udział na bieżąco. Praca z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub praca w służbach mundurowych była moim marzeniem od zawsze. Wybrałam pracę z dziećmi – to ich chcę przeprowadzić przez kawałek ich życia aby stały się wartościowymi, dobrymi i mądrymi ludźmi."

mgr Joanna Łuc
nauczyciel wspomagający w klasie II A, nauczyciel języka polskiego 

"Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim (filologia polska ze specjalnościami: nauczycielską i wiedzą o kulturze ). Obecnie realizuję studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną. Poszerzam również swoją wiedzę oraz kompetencje na różnych kursach i szkoleniach. Współorganizuję moim podopiecznym czas nauki i zabawy, dbając jednocześnie o to, by na buzi każdego z nich nieustannie gościł uśmiech, który jest dla mnie prawdziwą nagrodą oraz ogromną motywacją do dalszej pracy."

mgr Magdalena Kukułka
wychowawca klasy III A 

"Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). Brałam udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach co przyczyniło się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy oraz podniosło moje umiejętności dydaktyczno – wychowawcze. Umożliwiam swoim wychowankom właściwy rozwój osobowy, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, komunikowania się i rozwiązywania problemów poprzez właściwy dobór metod, form i środków dydaktycznych,co świadczy o dobrze przygotowanym warsztacie pracy i znajomości potrzeb dzieci."

mgr Jurek Eliza
nauczyciel wspomagający w klasie III A

lic. Anna Wilk
nauczyciel wspomagający w klasie III B

" Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu, gdzie ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Pedagogiki specjalnej, ze specjalnością Oligofrenopedagogika. Z ogromnym zaangażowaniem poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje, rozpoczynając między innymi w bieżącym roku studia podyplomowe z zakresu Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prócz wspomagania pracy wychowawcy klasy prowadzę również zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia/warsztaty plastyczno – artystyczne. Z wykształcenia jestem również muzykiem. Ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną II st. w klasie fortepianu. Muzyka jest moją wielką pasją i towarzyszy mi od najmłodszych lat. Prywatnie mama Szymona."

mgr Agata Dobrowolska
wychowawca klasy III C

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Choć nigdy w to nie wątpiłam, to z perspektywy czasu wiem, że dokonałam właściwego wyboru. Mając świadomość tego, że człowiek uczy się przez całe życie, a w szczególności zawód nauczyciela wymaga ustawicznego kształcenia, wciąż podejmuje kolejne wyzwania. Wśród nich m. in. Metodyka Nauczania Języka Angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej , Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Oligofrenopedagogika, a także Logopedia, na temat której wiedzę obecnie zdobywam. Zawodowo spełniam się jako nauczyciel i wychowawca klasy II C,zaś prywatnie jestem pełnoetatową mamą. Naprawdę mam ogromne szczęście, bo robię to co kocham i kocham to co robię."

mgr Aleksandra Głowacz
nauczyciel wspomagający w klasie III C

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam studia o kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz praca socjalna z rodziną. Poszerzyłam swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe na kierunku socjoterapia. Obecnie kontynuuje edukacje na studiach podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika. Nic nie sprawia mi większej satysfakcji zawodowej jak osiągane postępy moich uczniów."

lic. Rafał Głowacz
wychowawca klasy IV A, nauczyciel matematyki

"Jestem absolwentem Wyższej  Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku matematyka oraz ekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień. Jestem nauczycielem mianowanym z kilkunastoletnim stażem pracy. Uczenie matematyki, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów daje mi wiele satysfakcji. Staram się, aby moi uczniowie czerpali jak najwięcej radości z przyswajania tej nie zawsze łatwej, ale bardzo potrzebnej w życiu wiedzy."

mgr Marlena Piekarska
nauczyciel wspomagający w klasie IV A, nauczyciel przyrody

"Jestem nauczycielką przyrody i biologii. Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W naszej szkole uczę przyrody. Przekazywanie wiedzy od zawsze było moją pasją dlatego czerpię satysfakcję z pracy z dziećmi, dzięki czemu mam motywację aby pogłębiać moją wiedzę poprzez udział w różnych kursach i warsztatach. Chcę aby lekcje przyrody były dla uczniów ciekawe ale oprócz nich, chcę dać moim uczniom wsparcie, radość oraz zrozumienie."

mgr Katarzyna Białas
wychowawca klasy IV B

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Studia I stopnia ukończyłam z zakresu surdopedagogiki z językiem polskim. Tytuł magistra posiadam z zakresu oligofrenopedagogiki, jak również pedagogiki wczesnoszkolnej. Poszerzyłam swoje kwalifikacje m.in. o kurs I i II stopnia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Biblioterapii, I i II st. języka migowego i wiele innych. W dalszym ciągu biorę udział w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach. W wolnej chwili chętnie organizuję zajęcia plastyczne. Każdego dnia staram się, dać dzieciom to, co mam najlepszego: uśmiech, wsparcie i dobre słowo."

mgr Katarzyna Głowacka
wychowawca klasy V, nauczyciel historii

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku filologia polska i historia oraz studia magisterskie ze specjalnością nauczycielską. Poszerzyłam swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe na kierunku logopedia ogólna oraz oligofrenopedagogika o specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Biorę udział w licznych szkoleniach i kursach, m.in. dotyczących terapii behawioralnej. Metody pracy pedagogicznej dostosowuję zarówno do indywidualnych możliwości grupy, jak i każdego dziecka z osobna. W swojej pracy staram się być wzorem do naśladowania dla dzieci, wpływać na ich prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy i psychiczny. Mottem przyświecającym mi każdego dnia są słowa Jana Pawła II, że „ każde dziecko jest słońcem, które wschodzi."

mgr Aneta Skwirut-Żołądź
wychowawca klasy VI A, nauczyciel języka polskiego

"Z wykształcenia jestem magistrem filologii polskiej. Ukończyłam studia wyższe, studia podyplomowe, jednak wciąż się uczę, biorąc udział w szkoleniach i kursach. Od dwóch lat jestem w naszej szkole nauczycielem języka polskiego oraz wychowawcą najstarszej klasy."

mgr Kardyś Patrycja
nauczyciel wspomagający w klasie VI A,terapeuta

"Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie gdzie uzyskałam tytuł magistra na kierunku Filologia polska. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Kwalifikacje do pracy w szkole uzyskałam dzięki ukończonemu Kursowi pedagogicznemu. Obecnie jestem w trakcie uzyskiwania uprawnień terapeuty behawioralnego w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego."

mgr Jarosław Tkacz
nauczyciel wspomagający w klasie VI A

"Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Obecnie dokształcam się z przygotowania pedagogicznego i terapii zajęciowej. Jestem w trakcie kursu III stopniowego z terapii behawioralnej."

lic. Katarzyna Grudzień
nauczyciel j.angielskiego

"Jestem absolwentką Nottingham Tren University w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyłam studia I stopnia na kierunku nauczanie języka angielskiego z filologią hiszpańską. W naszej szkole pracuję z uczniami klas trzecich, czwartych i piątych. Na lekcjach języka angielskiego, wspólnie staramy się odkrywać i posiąść jego tajniki. W nauczaniu języka obcego najważniejsze dla mnie jest to, aby moi studenci nauczyli się sprawnie posługiwać danym językiem, a nie tylko znali zasady jego użycia. Praca z dziećmi przynosi mi mnóstwo satysfakcji i daje możliwość spełnienia zawodowego."

mgr Natalia Szwedo
nauczyciel j.angielskiego i j. niemieckiego

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku filologia germańska ze specjalizacją nauczycielską z językiem angielskim oraz studia magisterskie z filologii germańskiej ze specjalizacją translatoryczną i ekonomii ze specjalnością ekonomii przedsiębiorstwa. W naszej szkole uczę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich oraz prowadzę dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego. Praca z dziećmi daje mi na co dzień dużo satysfakcji."

mgr Izabela Pietras
nauczyciel wychowania fizycznego

"Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku wychowanie fizyczne. Posiadam również uprawnienia Instruktora pływania i Instruktora fitness. Brałam udział w warsztatach choreograficznych „Elite Poland Fitness School”. Ukończyłam kurs kierownika wycieczek szkolnych. Poszerzyłam także swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Radość i uśmiech dziecka jest dla mnie największą satysfakcją i motywacją do dalszej pracy."

lic. Tomasz Kołodziejczyk
nauczyciel muzyki

"Jestem Absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego w Instytucie Muzyki. Uczę muzyki i rytmiki w Niepublicznej Szkole Podstawowej i w Niepublicznym Przedszkolu Szczęśliwe Dziecko. Prowadzę dodatkowe zajęcia z gry na gitarze. Jestem również nauczycielem w Szkole Muzycznej Yamaha w Mielcu. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję ponieważ dzieci uwielbiają grać na instrumentach i śpiewać."

mgr Mazur Mariusz
nauczyciel informatyki

"Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Informatyką zajmuję się od najmłodszych lat. Pierwsze programy tworzyłem na mikrokomputerach, które dziś można zobaczyć tylko w muzeum. Informatyka jest moją prawdziwą pasją, a zdolność do zarażania wiedzą innych, szczególnie dzieci i młodzież, ‘’wyssałem z mlekiem matki”. Pragnę rozwijać u swoich uczniów umiejętność posługiwania się technologią informacyjną oraz wykształcić w nich zdolność do wykorzystania jej w różnych obszarach życia."

mgr Urszula Kapuścińska-Kopacz
nauczyciel plastyki

mgr Zbigniew Szymański
nauczyciel techniki

mgr Katarzyna Sawicka-Gąsior
neurologopeda, surdologopeda

"Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja. Ukończyłam także studia podyplomowe m.in. w zakresie neurologopedii i surdologopedii na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. Wiele satysfakcji przynosi mi praca z osobami z uszkodzonym narządem słuchu.  Największą motywację do pracy czerpię z osiągnięć dzieci, ich codzienne sukcesy dodają mi pozytywnej energii. Uważam, że każdy dzień w naszej szkole przynosi nowe wyzwania dające satysfakcję z ich realizacji"

mgr Agata Tymuła
neurologopeda pedagog

"Ukończyłam studia magisterskie na kierunku resocjalizacja i profilaktyka społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz neurologopedie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przez kilka lat doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodku, gdzie prowadziłam terapie neurologopedyczną z dziećmi, z dysfunkcjami (niedosłuch, alalia, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa i inne). Za główny cel w pracy z dzieckiem, stawiam sobie dostosowanie rodzaju ćwiczeń i materiału, tak aby w pełni wykorzystać potencjał dziecka. Moja praca jest moją wielką życiową pasją, dlatego nieustannie kształcę swoje umiejętności uczestnicząc w różnych szkoleniach i kursach, a także samodzielnie tworze pomoce do terapii logopedycznej i pedagogicznej. W szkole prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne, na których między innymi uczę dzieci czytać z zastosowaniem Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania."

mgr Kinga Soboń
oligofrenopedagog

"Jestem fizjoterapeutą z wieloletnim stażem pracy, absolwentką magisterskich studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej , a także studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika oraz  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Uzyskałam tytuł certyfikowanego terapeuty NDT-Bobath i posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii neurorozwojowej wg koncepcji NDT-Bobath. Swoje zainteresowania zawodowe rozwijam poprzez terapię dzieci, niemowląt, noworodków i wcześniaków. Każde dziecko to dla mnie „czysta karta”, w którą swoimi rękoma staram się wpisać prawidłowe wzorce ruchowe. Bycie z dzieckiem, towarzyszenie mu w osiąganiu kolejnych „kroków milowych” to dla mnie przyjemność i satysfakcja. W przedszkolu i szkole prowadzę terapię pedagogiczną , terapię ręki oraz gimnastykę korekcyjną, podczas których uczę dzieci  prawidłowych wzorców postawy i ruchu. Dbam o rozwój motoryki dużej , małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni."  

mgr Anna Jaworska
terapeuta

"Jestem fizjoterapeutą i terapeutą Integracji Sensorycznej z wieloletnim stażem pracy, absolwentką magisterskich studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej , a także studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika. Uzyskałam tytuł certyfikowanego terapeuty NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej, oraz wiele specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów. Swoje zainteresowania zawodowe realizuję poprzez terapię dzieci. W przedszkolu i szkole prowadzę terapię metodą Integracji Sensorycznej oraz gimnastykę korekcyjną, podczas których uczę dzieci prawidłowych wzorców postawy i ruchu, dbam o rozwój motoryki dużej, motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej i równowagi. Główne moje motto to „pokonywanie trudności”. Praca z dziećmi dostarcza mi wiele radości i satysfakcji."  

Bernadeta Kilian
nauczyciel religii

ks. Bartłomiej Musiał
nauczyciel religii

ks. Mateusz Gurbisz
nauczyciel religii